آلبوم جدید دانیال یادگار به نام صدا

دانلود آلبوم جدید دانیال یادگار به نام صدا

  ۱۳۹۹/۰۳/۰۲

  Danial Yadegar/Hagh

  آهنگ دانیال یادگار به نام حق"…
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۲

  Danial Yadegar/Manzel

  آهنگ دانیال یادگار به نام منزل"…
  ۱۳۹۸/۰۹/۲۸

  Danial Yadegar/Haghighat

  آهنگ دانیال یادگار به نام حقیقت"…
  ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

  Danial Yadegar/Harj o Marj

  آهنگ دانیال یادگار به نام هرج و مرج"…
  ۱۳۹۸/۰۶/۲۹

  Danial Yadegar/Seda (Album)

  آلبوم جدید دانیال یادگار به نام صدا"…

  پیشنهادها

  بستن